Новости
Қадағалаушылық ден қоюды қолдану туралы хабарлама
25.10.2021

"Halyk Global Markets" АҚ (бұдан әрі - Қоғам) барлық мүдделі тұлғаларға Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі тарапынан жазбаша үйғарым түрінде Қоғамға 2021 жылдың 21 қазанда №04-1-17/2385 қадағалау ден қою шарасы қолданылғаны туралы ақпаратты (Қоғам бұл ақпаратты 2021 жылдың 22 қазанда алды) барлық мүдделі тұлғалардың назарына жеткізеді.

Қадағалау ден қою шарасы Қоғамға тексерісті тағайындау туралы 2021 жыл 14 маусымдағы №04-1-24/2 актісіне сәйкес Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі өткізген Қоғамның қызметін таңдамалы тексерісінің нәтижесінде қолданылды.