Директорлар кеңесі
Жомарт Нурабаев

член Совета директоров 

Азамат Утенов

Директорлар Кеңесінің төрағасы

Алмас Маханов

Директорлар Кеңесінің мүшесі

Чингиз Канапьянов

Директорлар Кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор

Азамат Джолдасбеков

Директорлар Кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор

Басқарма
Виталий Хон

Басқарма төрағасының орынбасары

Адиль Табылдиев

Басқарма төрағасының орынбасары

Роман Асильбеков

Председатель Правления

Джамышева Наталья

Заместитель председателя Правления

Адамдар-басты актив
Біз клиенттерге жоғары деңгейлі қызмет көрсетеміз, нақты механизмді және компанияда халықаралық стандарттарды дайындаймыз