Новости
Акционерное общество «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») уведомляет
09.11.2016

«Акционерное общество «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») (далее - Общество) уведомляет о привлечении Общества к административной ответственности по статье 262 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях на основании Постановления Национального Банка Республики Казахстан о наложении административного взыскания по делу об административном правонарушении от 07 ноября 2016 года.

 

«Казкоммерц Секьюритиз» акционерлік қоғамының («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы)(бұдан әрі-Қоғам) 2016 жылғы 07 қарашаның Қазақстан Ұлттық Банктің Қаулы негізінде Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 262 бөлігіне сәйкес Қоғамды әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша әкімшілік жазаға тарту туралы хабарлайды.»