Новости
Акционерное общество «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») уведомляет
30.11.2016

Акционерное общество «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») (далее - Общество) уведомляет о решениях, принятых единственным Акционером Общества.

 

Единственным Акционером Общества (протокол об итогах голосования членов совета директоров АО «Казкоммерцбанк» № 11.5 от 16 ноября 2016 года) принято решение принять к сведению Отчет о деятельности АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») за 9 месяцев 2016 года.

 

«Казкоммерц Секьюритиз» акционерлік қоғамы ( «Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) (бұдан әрі – Қоғам) Қоғамның Бірегей акционері қабылдаған шешімдер туралы хабарлайды.

 

Қоғамның Бірегей Акционері («Казкоммерцбанк» АҚ директорлары кеңесінің 2016 жылғы 16 қарашадағы № 11.5 дауыс беру қорытындысы туралы хаттамасы) «КазкоммерцСекьюритиз» АҚ («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) 2016 жылдың 9 айындағы есебін мәліметке алу туралы  шешім қабылданды.