Новости
Акционерное общество «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») уведомляет
02.12.2016

«Акционерное общество «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») (далее - Общество) уведомляет о привлечении Общества к административной ответственности по части 1 статьи 214 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях на основании Постановления Специализированного межрайонного административного суда города Алматы от 18 ноября 2016 года.

 

«Казкоммерц Секьюритиз» акционерлік қоғамының («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы)(бұдан әрі-Қоғам) 2016 жылғы 18 қарашадағы Алматы қаласының мамандандырылған ауданаралық әкімшілік сотының Қаулы негізінде Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 214 бөлігіне 1 бөліміне сәйкес Қоғамды әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша әкімшілік жазаға тарту туралы хабарлайды.