Новости
АО "Halyk Global Markets" доводит до сведения всех заинтересованных лиц
09.09.2020

АО "Halyk Global Markets" (далее - Общество) доводит до сведения всех заинтересованных лиц информацию о привлечении Общества к административной ответственности по части 1 статьи 259 КоАП Республики Казахстан.

"Halyk Global Markets" АҚ (бұдан әрі - Қоғам) барлық мүдделі тұлғаларға Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 259-бабының  1-тармағы бойынша қоғамдық әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы ақпаратты жеткізеді.