Новости
Акционерное общество «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») (далее - Общество) информирует
13.06.2016

Акционерное общество «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») (далее - Общество) информирует, что решением Совета директоров Общества  (протокол № 69 от 10.06.2016 г.) г-н Амиров Рашид Утебаевич избран Председателем Совета директоров Общества.

 

«Казкоммерц Секьюритиз» акционерлік қоғамы («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) (бұдан әрі - Қоғам) Директорлар кеңесінің шешімімен (10.06.2016 ж. № 69 хаттама) Рашид Утебаевич Амиров мырза Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасы етіп сайланғаны туралы хабарлайды.»