Новости
Акционерное общество «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») уведомляет
03.11.2016

Акционерное общество «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») (далее - Общество) уведомляет о привлечении Общества к административной ответственности по части 4 статьи 239 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях на основании Постановления Национального Банка Республики Казахстан о наложении административного взыскания по делу об административном правонарушении от 31 октября 2016 года.

 

«Казкоммерц Секьюритиз» акционерлік қоғамының («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы)(бұдан әрі-Қоғам) 2016 жылғы 31 қазандағы Қазақстан Ұлттық Банктің Қаулы негізінде Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 239 бөлігіне 4 бөліміне сәйкес Қоғамды әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша әкімшілік жазаға тарту туралы хабарлайды.