Новости
Акционерное общество «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») уведомляет
09.11.2016

«Акционерное общество «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») (далее - Общество) уведомляет о привлечении Общества к административной ответственности по части 2 статьи 256 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях на основании Постановления Национального Банка Республики Казахстан о наложении административного взыскания по делу об административном правонарушении от 07 ноября 2016 года.

 

«Казкоммерц Секьюритиз» акционерлік қоғамының («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы)(бұдан әрі-Қоғам) 2016 жылғы 07 қарашаның Қазақстан Ұлттық Банктің Қаулы негізінде Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 256 бөлігіне 2 бөліміне сәйкес Қоғамды әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша әкімшілік жазаға тарту туралы хабарлайды.»