Новости
Акционерное общество «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») уведомляет
02.02.2017

Акционерное общество «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») (далее - Общество) уведомляет о применении Национальным Банком Республики Казахстан в отношении Общества ограниченной меры воздействия в виде Письменного предписания исх. № 38-3-04/79 от 31.01.2017 г.

Ограниченная мера воздействия применена уполномоченным органом по результатам проверки деятельности Общества за период с 01.09.2015 г. по 01.09.2016 г. по вопросу соблюдения Обществом требований внутренних документов и выявленных недостатков, указанных в Акте выборочной проверки деятельности Общества.

«КазкоммерцСекьюритиз» акционерлік қоғамы» («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) (бұдан әрі - Қоғам) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің Қоғамға қатысты 31.01.2017 ж., шығ.  № 38-3-04/79 Жазбаша ұйғарымдама түрінде ықпал ету шараларын қолданатыны туралы хабарлайды.

Уәкілетті орган шектеулі ықпал ету шарасын 01.09.2015 ж., бастап 01.09.2016 ж., дейінгі кезеңдегі Қоғамның ішкі құжаттардың талаптарын сақтау мәселесі және Қоғамның қызметін таңдаулы тексеру актісінде көрсетілген анықталған бұзушылықтар бойынша қызметін тексеру қорытындылары бойынша қабылдады.