Новости
АО Казкоммерц Секьюритиз уведомляет о смене единственного акционера
03.08.2018

30.07.2018 г. произошли изменения в системе реестров держателей ценных бумаг Общества в связи с присоединением АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный сберегательный банк Казахстана». С указанной даты единственным акционером Общества является АО «Народный сберегательный банк Казахстана».

 

30.07.2018 ж. "Казкоммерцбанк" АҚ-ның "Қазақстанның ұлттық жинақ банкі" АҚ-на бірігуіне байланысты Қоғамның бағалы қағаздар ұстаушылары тіркелімі жүйесінде өзгерістер енгізілді.